Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) chcielibyśmy poinformować Cię
o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu dostępnego pod adresem www.totalizator.stgu.pl 

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728 Warszawa (dalej: „Administrator”).
Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e–mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@totalizator.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem: „Do Inspektora Ochrony Danych”.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie możliwości udostępniania Ci treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. możliwości przystąpienia i uczestnictwa w Konkursie na plakat z okazji Jubileuszu 65-lecia Totalizatora Sportowego (na podstawie dobrowolnej zgody) – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako potrzeba  stałego rozwoju serwisu i doskonalenia usług świadczonych w ramach serwisu  www.totalizator.stgu.pl art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przekazane na podstawie zawartej umowy powierzenia do Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, z siedzibą w Warszawie (00-372) przy ul. Foksal 11. 

Okres przetwarzania danych

Czas przetwarzania danych przez Administratora jest uzależniony od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

 1. przez czas świadczenia usługi drogą elektroniczną;
 2. do momentu wycofania zgody – zgodę na udział w Konkursie możesz wycofać przesyłając e-mail na adres totalizator@stgu.pl;
 3. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych – w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;

Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane lub anonimizowane w sposób trwały.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji procesu zgłoszenia do Konkursu.  

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Wykorzystujemy pliki cookies

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Systemu Interaktywnego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych naszego Systemu Interaktywnego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Jakiego rodzaju pliki cookies są wykorzystywane?

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 25, 03-728.

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Oprócz własnych plików cookies w Serwisie zamieszczane i wykorzystywane mogą być pliki cookies stron trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies?

Pliki „cookies” Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. są wykorzystywane w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
 • tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć
  w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Pliki „cookies” stron trzecich są wykorzystywane w następujących celach:

 • zbieranie danych statystycznych o popularności oraz użyteczności strony lub jej elementów;
 • zbieranie danych statystycznych o użytkownikach np. wiek, płeć, informacje demograficzne, zainteresowania użytkowników za pomocą kodu Google Analytics (więcej informacji można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics#topic=1008008);
 • dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) – więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych;
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści.

Google Analitycs

Stosowane funkcje reklamowe Google Analytics w naszym Serwisie obejmują:

 • remarketing w Google Analytics,
 • raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google,
 • raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics,
 • zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych za pośrednictwem plików cookie dotyczących reklam i anonimowych identyfikatorów.

Zbierane są informacje o sposobie przeglądania strony, popularności poszczególnych podstron oraz dane służące do personalizacji reklam np. wiek, płeć czy zainteresowania użytkownika. Na ich podstawie tworzone są raporty zainteresowań oraz danych demograficznych. Raporty te w formie statystycznej mogą być upubliczniane oraz udostępniane partnerom biznesowym firmy. Na podstawie tych danych oraz raportów nie jest możliwe zidentyfikowanie poszczególnych użytkowników. W każdej chwili można wyłączyć funkcje reklamowe Google Analytics wykorzystując Ads Settings, narzędzia przeznaczone do blokowania funkcji Google Analytics dostępne pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Pliki cookies można podzielić na:

„niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania

„służące do zapewnienia bezpieczeństwa”, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

„wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

„funkcjonalne”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień
i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Ustawienia plików cookies

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W przypadku, gdy Użytkownik nie dokonana zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie ustawień cookies, pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. Wyłączenie lub zmiana domyślnych ustawień plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu
z niektórych naszych stron i serwisów internetowych.

Ustawienia przechowywania plików cookies w przeglądarkach:

Internet Explorer

Firefox

Opera

Chrome

Safari